Com et podem ajudar?

+376 351 230
+376 343 550
contacta@digitalzerocodi.com

Consultoria de certificacions ISO 9001 per a serveis interns

Si vol fer un pas més en el valor dels serveis de la seva empresa o organització, ara és el moment d’obtenir el certificat en Gestió de la Qualitat més reconegut a nivell internacional.

A Digital Zero Codi som especialistes en Gestió de la Qualitat amb més de 15 anys d’experiència. Oferim un servei integral orientat a l’obtenció i el manteniment de la ISO 9001, incloent l’anàlisi preliminar del model de gestió actual, la planificació i la implementació de mesures, el seguiment de canvis, l’obtenció de certificats i la realització d’auditories.

  • Normativa reconeguda a nivell internacional
  • Augmenta la satisfacció del client
  • Impulsa la credibilitat i la imatge de l'organització
  • Facilita la captació de nous clients
  • Optimitza la gestió dels recursos organitzacionals
  • Promou una cultura de millora contínua

Es tracta d’una norma reconeguda a nivell internacional que estableix una metodologia de treball adaptada al seu model de negoci, perquè el resultat dels seus serveis garanteixi la màxima satisfacció dels teus clients, usuaris, partners i col·laboradors gràcies a la definició d’un control de qualitat de molt alt nivell.

D’aquesta manera, en establir estàndards de treball en una organització, és possible conèixer amb antelació quin serà el nivell de qualitat obtingut en cada fita.

Avui en dia, la qualitat del servei en la prestació de serveis és un valor indispensable per a qualsevol tipus d’organització. És tan important com actualitzar-se digitalment i aportar al client final una visió d’organització moderna i adaptada a l’actualitat.

Garantir la Gestió de la Qualitat d’una organització és evolucionar, deixant enrere les metodologies de treball obsoletes que poden llastar la competitivitat d’empreses i organitzacions

Una bona metodologia contribueix a millorar la qualitat del servei ofert al client final, fomentant la seva fidelitat, facilitant la captació de nous clients i reforçant la imatge corporativa, desembocant en un retorn elevat de la inversió realitzada per obtenir la certificació.

Per suposat, la millora en la Gestió de la Qualitat també repercuteix en l’àmbit intern de l’organització, millorant la comunicació entre els seus equips, ajudant els seus treballadors a dur a terme les seves funcions amb una major eficiència, fomentant la seva motivació i prevenint la fuga de talent.

Tot depèn de la metodologia de treball específica de cada organització. Si es tracta d’una organització que ja té establerts els seus processos i metodologies de treball, el primer pas és analitzar el grau de maduresa d’aquesta metodologia, i estudiar i impulsar la resta de les directrius que marca la norma per assolir la certificació.

No és possible establir un termini definit per obtenir la certificació, depèn de cada organització i de la implicació de tots els seus col·laboradors. No obstant això, en Digital Zero Codi posem a la seua disposició la nostra experiència en Gestió de la Qualitat, guiant al seu equip per a agilitar l’obtenció de la ISO 9001.

El grau de maduresa de les metodologies de treball permet identificar colls d’ampolla i oportunitats de millora de l’eficiència en els processos que es duen a terme en la seva organització.

A continuació, cal estudiar en quin nivell s’ha optimitzat aquestes metodologies i, des d’aquest punt, és possible establir una aproximació dels terminis necessaris per aconseguir una maduresa elevada que permeti certificar-se adequadament.

En altres paraules, cal que tant la direcció de l’organització com el seu personal comprengui la importància de millorar les metodologies de treball per garantir la qualitat del seu servei.

Comptem amb procediments adaptats a diferents tipus d’organitzacions, i hem perfeccionat els nostres mètodes al llarg de més de 15 anys. Això ens ha permès assolir una gran eficiència en la recopilació i anàlisi de la informació, que ens permetria completar la primera etapa d’assessoria en menys de tres mesos, depenent del volum de la seva organització.

En definitiva, és possible completar un projecte de definició i implantació d’unes metodologies d’acord amb les directrius de la ISO 9001 en un termini inferior a nou mesos. Finalment, cal dur a terme un seguiment i fer una nova anàlisi de la maduresa per obtenir la certificació.

Sempre s’ha de donar un temps prudencial perquè els col·laboradors s’adaptin a les noves metodologies i puguin sentir-se còmodes amb elles. Igualment, un dels passos més eficients que té treballar per processos i metodologies és que hi ha una millora contínua en una segona fase.

L’eina més eficaç per mantenir la certificació ISO 9001 és la realització periòdica d’auditories internes de cànnad. Les auditories de qualitat permeten conèixer si les metodologies establertes per la direcció s’estan complint correctament en tota l’organització.

A Digital Zero Codi oferim serveis competitius d’auditoria a les organitzacions que garanteixen el compliment dels estàndards de Gestió de la Qualitat i el manteniment de la certificació ISO 9001.

Seccions

Adreça

Carrer del Pui, Edif. Hort del Solà. AD400 La Massana | +376 351 230 | +376 343 550

Partners

Copyright © 2022 Digital Zero Codi.