Informació Legal i Acceptació

Els Termes i Condicions d’Ús que es detallen a continuació, juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies (d’ara endavant, l’Avís Legal) regulen les condicions d’accés, ús i navegació, del lloc web www.digitalzerocodi.com i de tots els seus subdominis associats (d’ara endavant, la Web) la titularitat, explotació i posada a la disposició dels usuaris d’internet correspon a DOC Transformació Digital NVB (d’ara endavant, DigitalZeroCodi).

DOC Transformació Digital NVB és un comerç amb domicili a Carrer del Pui, Edifici Hort del Solà, Bloc A, 5è-1a, La Massana (AD400), La Massana, Principat d’Andorra. DOC Transformació Digital NVB està inscrita al Registre de Comerç i Indústria del Principat d’Andorra, amb NRT F-019412-X.

Mitjançant l’accés a la Web s’adquireix la condició d’Usuari, i implica la lectura, comprensió i acceptació sense reserves del present Avís Legal, en el qual s’estableixen tant la totalitat dels aspectes relacionats amb l’ús legítim del Web, com el tractament de les Dades de Caràcter Personal que DigitalZeroCodi durà a terme com a responsable del tractament de les dades que es recullen a través del mateix.

Per tant, l’accés i l’ús del Web estarà supeditat a l’estricte compliment per l’Usuari de les condicions recollides en aquest Avís Legal. En cas de no acceptació, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’accedir a la Web o, si escau, abandonar-la.

DigitalZeroCodi es reserva el dret a modificar, ampliar o substituir l’Avís Legal en tot o en part, en qualsevol moment i sense avís previ, sense que se’n pugui derivar cap responsabilitat per a DigitalZeroCodi. Si escau, les noves versions d’aquests documents s’entendran acceptades de manera idèntica a les ara exposades. Per això, l’Usuari haurà d’accedir a l’Avís Legal per conèixer el contingut de cada actualització, i de fet es recomana l’accés cada cop que es visiti la web.

Objecte de la Web

DigitalZeroCodi es crea amb l’objectiu d’oferir serveis de Transformació Digital i Gestió de la Qualitat a empreses i organitzacions de diferents mides i sectors.

La Web permet als Usuaris l’accés a diferents continguts i informació sobre els productes i serveis que puguin ser oferts per DigitalZeroCodi o per tercers proveïdors dels mateixos. No obstant això, aquests continguts són susceptibles de ser modificats, ampliats o suprimits, sense que se’n pugui derivar cap responsabilitat per a DigitalZeroCodi.

Així mateix, la naturalesa dels continguts és merament informativa, i DigitalZeroCodi no comercialitza, ven, reben ni llicència a través de la Web cap dels productes o serveis mostrats. Per obtenir més informació sobre aquests o sol·licitar la seva contractació, els Usuaris hauran de contactar directament amb DigitalZeroCodi.

Condicions d’accés i ús

L’ús del web només està previst per a més grans de 18 anys. Per tant, a través de l’accés a la mateixa i l’acceptació del present Avís Legal, els Usuaris declaren sota la seva responsabilitat exclusiva tenir almenys 18 anys.

L’accés a la Web i els seus continguts és lliure i completament gratuït, i els Usuaris podran fer-ne un ús legítim exclusivament particular i no comercial, sempre en el marc de la legislació vigent i del present Avís Legal.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat del web, i queda expressament prohibit accedir o utilitzar els serveis i continguts del Web per a la comissió d’accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, a la moral, a l’ordre públic oa les bones costums.

Així mateix, l’Usuari no utilitzarà la Web ni els seus continguts amb finalitats lesives contra DigitalZeroCodi o contra els drets i les llibertats de tercers. En particular, l’Usuari es compromet a no sobrecarregar, fer malbé, o inutilitzar les xarxes, el maquinari o el software de DigitalZeroCodi o de tercers.

L’Usuari es compromet expressament a no utilitzar el Web per recopilar, extreure, recollir, tractar, processar, combinar o emmagatzemar dades de caràcter personal o informació dels Usuaris, així com abstenir-se de qualsevol acció que suposi la reproducció, duplicació, venda, distribució, transformació o qualsevol altra acció similar que suposi la modificació o alteració, de tot o part dels continguts i serveis de la Web o l’explotació econòmica dels mateixos, sense l’autorització prèvia i per escrit de DigitalZeroCodi.

L’Usuari respondrà per tots els danys i perjudicis que el seu ús del Web contrari a les disposicions del present Avís Legal pugui haver ocasionat per a DigitalZeroCodi o per a tercers.

Propietat industrial i intel•lectual

Tots els continguts i serveis oferts o presentats a través del web, incloent-hi textos, gràfics, mapes, fotografies, imatges, àudio, vídeo, signes distintius, logotips, marques, noms comercials, dominis i codi html de la mateixa, tenint aquesta llista mer caràcter enunciatiu i no limitant, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial la titularitat dels quals correspon a DigitaZeroCodi o a tercers.

DigitalZeroCodi permet als Usuaris l’accés, la navegació i la utilització de la Web i els seus continguts sense que en cap cas això impliqui la cessió, renúncia, transmissió o atorgament de llicència, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual per part de DigitalZeroCodi o dels tercers titulars dels mateixos.

L’Usuari es compromet i accepta fer-ne un ús exclusivament particular i privat de la Web i els seus continguts, quedant expressament prohibida la seva còpia, reproducció, manipulació, o transformació en tot o en part emprant mitjans manuals, mecànics o digitals sense l’autorització per escrit de DigitalZeroCodi.

L’Usuari que no respecti els drets de propietat industrial o intel·lectual presentats en aquest Avís Legal i en la legislació vigent, serà responsable de qualsevol dany o perjudici que es pugui derivar d’aquesta activitat davant de DigitalZeroCodi o davant de tercers.

Exempció i limitació de responsabilitats i garanties

L’Usuari reconeix i accepta que DigitalZeroCodi no es fa responsable de qualsevol dany cap als seus dispositius, maquinari o software que pogués derivar-se de l’accés i ús del Web o com a conseqüència dels mateixos. En tot cas, correspon a l’usuari disposar de les mesures preventives necessàries per detectar i evitar qualsevol amenaça potencial contra els esmentats mitjans.

Així mateix, l’Usuari entén que els continguts presentats a la Web que descriuen els serveis oferts per DigitalZeroCodi o per tercers estan disponibles a títol merament informatiu i sense naturalesa vinculant, la prestació real dels seus proveïdors dels quals s’ha de definir mitjançant contracte.

DigitalZeroCodi es reserva dret a interrompre l’accés i l’ús del Web de forma temporal o definitiva i sense necessitat de notificació prèvia, sense que puguin néixer responsabilitats de cap classe, incloent-hi els danys i perjudicis per a l’Usuari que pogués ocasionar la interrupció dels serveis esmentats. DigitalZeroCodi no garanteix que l’accés i l’ús del web estigui disponible de forma ininterrompuda, o que si és possible l’accés el web i les seves funcionalitats es trobin en condicions òptimes de funcionament.

L’Usuari reconeix i accepta que DigitalZeroCodi no té control sobre els llocs enllaçats amb la Web a través de dispositius tècnics (sense caràcter limitant, links, enllaços, botons, banners, etc.). Per tant, DigitalZeroCodi no aprova, fa propis, ni es responsabilitza dels serveis i continguts dels llocs web enllaçats amb la Web, ni dels danys i perjudicis que el seu accés i ús puguin derivar-se per a l’Usuari.

Nul•litat parcial, legislació i jurisdicció

Davant la declaració de nul·litat o la pèrdua d’efecte en tot o en part de les disposicions establertes en aquest Avís Legal, per qualsevol tribunal o legislació aplicable, les disposicions restants mantindran la seva vigència.

Aquest Avís Legal està subjecte a tot extrem a les lleis del Principat d’Andorra. En cas de conflicte, l’interessat i el DigitalZeroCodi accepten sotmetre’s als jutges i tribunals d’Andorra la Vella.

Seccions

Adreça

Carrer del Pui, Edif. Hort del Solà. AD400 La Massana | +376 351 230 | +376 343 550

Partners

Copyright © 2022 Digital Zero Codi.