Assegura el compliment normatiu

Oferim un software on es defineixen les normatives legals, codis de conducta, plecs de condicions o reglaments interns o externs que l’empresa ha de complir, tant en el desenvolupament de la seva activitat general com en la gestió de projectes específics. Així, aquesta aplicació envia la documentació i les tasques corresponents al moment oportú, per assegurar que es compleixen les normatives corresponents.

En definitiva, un software de compliance o de compliment normatiu és una eina indispensable per evitar sancions o prevenir pèrdues econòmiques produïdes per l’incompliment de lleis o altres exigències rellevants per a la consecució dels objectius de l’organització.

  1. Eliminació de problemes legals: El compliment normatiu elimina els riscos de patir multes, sancions, demandes, interrupcions dactivitat o tancament del negoci.
  2. Ràpida adaptació als canvis normatius: Aquest software compliance aporta la flexibilitat necessària per fer modificacions de forma àgil, quan es realitzen modificacions sobre la legislació en vigor.
  3. Transparència, responsabilitat i confiança: Els dashboards o quadres de comandament personalitzables atorguen una visibilitat completa de totes les accions, facilitant l’execució i la supervisió de les tasques.

Funcionalitats que simplifiquen el compliment normatiu

01. Motor de regles de negoci

El nostre Business Rules Engine (BRE) és un software de regles de negoci que permet gestionar de forma centralitzada les polítiques i normes internes d’una organització, conegudes com a regles de negoci, garantint-ne el compliment i millorant la qualitat del treball dels usuaris.

A més, la tecnologia avantguardista de la nostra aplicació BRE permet automatitzar decisions empresarials mitjançant regles de negoci i condicions predefinides que garanteixen el compliment de les normatives pertinents.

02. Business intelligence i reporting

L’aplicació Business Intelligence (BI) i Reporting d’AuraQuantic transforma les dades en informació valuosa permetent unificar, recopilar, processar, gestionar i visualitzar tota la informació rellevant, facilitant l’obtenció d’informes en temps real sobre els processos que tenen lloc al si de l’organització, ajudant els equips a monitoritzar el compliment de les normatives.

03. Gestió de documents

L’aplicació de gestió documental d’AuraQuantic permet la creació automàtica de documents a partir de plantilles i formularis, facilitant la prevenció d’errors humans i, per tant, prevenint l’incompliment de normatives i regles de negoci.

Un software compliance capaç d’assegurar el compliment normatiu a totes les organitzacions.

Seccions

Adreça

Carrer del Pui, Edif. Hort del Solà. AD400 La Massana | +376 351 230 | +376 343 550

Partners

Copyright © 2022 Digital Zero Codi.