Tota la informació rellevant a l’abast d’un clic

El Processament Intel·ligent de Documents (IDP) ajuda les organitzacions a gestionar grans volums de dades de manera ràpida, eficaç, i intuïtiva, reduint els errors humans relacionats amb la gestió manual de documents.

El Processament Intel·ligent de Documents d’AuraQuantic és una solució basada en Intel·ligència Artificial (IA) que permet convertir les dades no estructurades en dades útils per a l’organització. L’aplicació IDP captura, processa, categoritza, estructura i valida les dades de qualsevol document, convertint-les així en documents intel·ligents.

  1. Redueix errors: IDP redueix les tasques repetitives perquè el personal es pugui centrar en feines de més valor per a l’organització. La reducció del treball manual comporta una disminució dràstica dels errors.
  2. Centralitza la informació: La digitalització de documents classifica i centralitza la informació permetent una gestió més ràpida dels casos i resultats instantanis a la recerca de la informació.
  3. Enriqueix processos: IDP permet que altres processos interns es beneficiïn de l’estructuració i la classificació prèvia de dades, facilitant el treball dels empleats.

Com fa el processament de documents la tecnologia IDP?

01. Captura de documents i classificació automàtica

El processador de documents d’AuraQuantic permet capturar fitxers adjunts a correus, fer fotografies des de la seva aplicació per a smartphones, o importar documents des d’altres plataformes o sistemes d’emmagatzematge. A continuació, la tecnologia IDP classifica els documents mitjançant l’anàlisi de les seves metadades, extensions, o noms dels fitxers, i utilitza eines d’automatització intel·ligent per categoritzar i organitzar els documents, posant-los a l’abast de l’usuari.

02. Estructuració, extracció i validació documental

La tecnologia IDP d’AuraQuantic aplica el processament de documents amb Intel·ligència Artificial no només treballa amb informació fàcilment accessible, com ara arxius en Word, Excel o PDF, sinó que va un pas més enllà i permet organitzar i digitalitzar les dades no estructurades de tot tipus de fitxers, com els que es troben en fotografies i imatges.

La IA és capaç de dur a terme processos documentals de revisió i modificació de les dades obtingudes, una funcionalitat que a més és configurable per aconseguir que els resultats s’ajustin exactament a les necessitats del client.

03. Opcions dintegració

Els documents intel·ligents recopilats, organitzats i tractats es poden compartir fàcilment amb múltiples aplicacions i plataformes gràcies a l’extensa xarxa de connectors d’AuraQuantic.

A més, la plataforma ofereix opcions d’emmagatzematge Cloud o al núvol, que faciliten l’accés a la informació des de qualsevol dispositiu autoritzat, aportant uns estàndards de seguretat elevats per garantir que la informació rellevant estigui sempre protegida.

El processament intel·ligent de documents facilita l’accessibilitat de les dades i la gestió empresarial a gran escala.

Seccions

Adreça

Carrer del Pui, Edif. Hort del Solà. AD400 La Massana | +376 351 230 | +376 343 550

Partners

Copyright © 2022 Digital Zero Codi.