Com et podem ajudar?

+376 351 230
+376 343 550
contacta@digitalzerocodi.com

Implementació i optimització d'estructures de teletreball

A Digital Zero Codi analitzem la infraestructura productiva de la vostra empresa o organisme per dissenyar i implementar una solució de teletreball àgil i eficient, amb un alt grau d’integració en l’ecosistema digital de la vostra organització, evitant els desavantatges de la deslocalització de la plantilla i potenciant beneficis.

  • Reducció de costos en infraestructures físiques
  • Augment de l’eficiència en la consecució de tasques
  • Optimització de les comunicacions intra i extra organitzacionals
  • Millora en la captació i la retenció de talent
  • Increment del control sobre els processos productius
  • Augment de la flexibilitat davant de conjuntures inestables

Disposar d’una infraestructura productiva deslocalitzada parcial o total ofereix una suma de beneficis per a qualsevol empresa o urbanització, sense importar-ne la mida ni el sector d’activitat, que repercuteixen directament en l’eficiència dels seus processos, la capacitat d’adaptació i la gestió dels recursos.

L’oportunitat treballar a distància elimina les fronteres en la captació i retenció de talent, ampliant la borsa de professionals qualificats per formar un equip eficaç que optimitzi la configuració de la plantilla.

Així mateix, les estructures deslocalitzades garanteixen una ràpida capacitat d’adaptació davant d’entorns o conjuntures inestables, com l’experimentada durant la recent crisi sanitària causada per la Covid-19, minimitzant-ne l’impacte en la capacitat productiva de les organitzacions i augmentant-ne la competitivitat en aquestes situacions .

A més, les estructures deslocalitzades faciliten la reducció dels costos fixos de les organitzacions en infraestructures físiques i serveis, oferint un alt retorn de la inversió realitzada a la seva creació i contribuint a millorar els resultats econòmics.

Oferir oportunitats de treball a distància permet als treballadors una millor gestió del seu temps, evitant els desplaçaments i els costos i els inconvenients.

Així mateix, les plantilles agraeixen els beneficis del teletreball sobre la conciliació familiar, incrementant la compatibilitat de les funcions amb les necessitats personals.

En definitiva, l’oferta de llocs de treball en modalitats telemàtiques permet al personal de les organitzacions dur a terme les seves tasques des d’un entorn òptim per potenciar-ne la productivitat.

Els nostres projectes de Transformació Digital posen a l’abast de PIMEs i organismes eines d’avantguarda que permeten dissenyar infraestructures productives deslocalitzades totalment o parcialment, destinades a millorar l’eficiència dels processos organitzatius, la gestió de recursos i la productivitat de la plantilla.

Aquestes es combinen amb un sistema de control avançat que garanteix l’optimització de les comunicacions, la disponibilitat d’informació en temps real i l’agilitat en la presa de decisions.

A més de dissenyar noves estructures organitzatives, analitzem i optimitzem el rendiment de les ja existents. Gràcies a l’àmplia compatibilitat d’AuraQuantic amb altres eines digitals, podem garantir la integració de les noves eines a l’ecosistema digital de qualsevol organització.

Seccions

Adreça

Carrer del Pui, Edif. Hort del Solà. AD400 La Massana | +376 351 230 | +376 343 550

Partners

Copyright © 2022 Digital Zero Codi.